Door: Helena de Jong, ScanCoach Laren

Alles is energie!

‘Alles is energie’, volgens Einstein en zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden. De wetenschap onthult!

Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd, dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa.

 

Wat heeft ‘alles is energie’ dan voor invloed op jouw welzijn en emotionele toestand?

Hoe zit het met je lijf? Je cellen hebben een eigen frequentie, net zoals je organen en gedachten. Cellen, organen en het zenuwstelsel communiceren met elkaar via frequenties of energie. De wereld van energie bestaat niet alleen, sterker nog, ze oefent een blijvende en duidelijke invloed op jou uit. Elke dag, elk moment van je leven. Daar ben je je alleen niet van bewust.

Het levert de blauwdruk voor de materiële wereld. Zoals jij ook materie bent en beïnvloed wordt door de energie in en om ons heen. Bruce Lipton bestempelt ons totale leven als een ‘print-out’ (afdruk in de letterlijke betekenis, zoals een afdruk van computergegevens) van onze programmeringen, die je gedachten, gedrag, handelingen en interactie met de omgeving sturen.

 

Je gezondheid is een directe afspiegeling van je gedachten en programmeringen

We zijn gewend om ons lichaam als een handelend iets en als oorzaak te zien als het gaat om onze gezondheid. David Cameron verwoordt het als volgt: “Het lichaam is een gevolg, dat door een oorzaak wordt voortgebracht. Deze oorzaak is de gedachte.”

Wie wij zijn en wie ons omringen, welke baan we hebben gekozen, welke relaties we hebben en in welke gezondheid we verkeren, is allemaal een direct gevolg van onze gedachten en (energetische) programmeringen, niet omgekeerd. Een nieuwe tak van onderzoek, de epi-genetica, heeft dit met feiten onderbouwd.

In de oosterse tradities is dit begrip al van oudsher deel geweest van de manier waarop men het leven en de mens heeft beschouwd, terwijl in het Westen men een scheiding maakte tussen lichaam en geest en tussen materie en energie.

Als je jezelf wil begrijpen, volgens welke wetten de wereld, je leven en je lichaam functioneert en je hier doeltreffend en actief invloed op wil uitoefenen, doe je er goed aan om het verband tussen je situatie en je gedachten en programmeringen te doorgronden.

 

Ziekte door schuld?!

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) gaat men ervan uit, dat mensen met een bepaalde persoonlijkheid ter wereld komen. Volgens de TCG ontstaan mettertijd zogenaamde ‘signalen’ ofwel ‘tekens’ die zich op lichamelijk vlak uiten. Een voorbeeld hiervan zijn rimpels. Afhankelijk van het persoonlijkheidstype en emotionele stemmingen zullen zich in de loop der jaren rimpels van zorgen, vreugde of boosheid als zichtbare tekenen van onze levenshouding laten zien. Zo zullen ook andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld onze organen, door het leven getekend worden. Uit deze signalen ontwikkelen zich langzamerhand symptomen en tenslotte ziekten als je niet afwijkt van je ongezonde patronen en handelswijzen.

Dit speelt zich dit voornamelijk op onbewust niveau af. Je kunt wel op basis van deze signalen, die meestal ook je welbevinden aangeven, bewust worden en andere keuzes maken.

Last van de maag, oprispingen zijn voorbeelden van deze signalen. We kennen deze verbanden tussen signalen en emoties wel in onze beeldspraak en zegswijzen. We hebben het ‘zuur, ‘iets slaat ons op de nieren’, je ‘gal spuwen’ of ‘het ligt zwaar op de maag’. We zijn in staat om invloed uit te oefenen op deze factoren door bewust-zijn over deze signalen te creëren.

Zo leiden bepaalde houdingen, gedachten en handelingen op den duur tot lichamelijke verschijnselen, symptomen, emotioneel welbevinden en eventueel ziekten aan toe. De signalen berusten op de wetten van oorzaak en gevolg en beginnen bij de persoonlijkheid, en programmeringen, die je hebt meegekregen. Vanuit die persoonlijkheid reageer jij op de wereld en zijn gebeurtenissen om je heen en versterken jouw programmeringen.

 

Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen

Is een cel gezond, dan is dat vergelijkbaar met een juist ingestelde zender, zoals een radiosignaal, en is dan helder en sterk waar te nemen. Wordt de cel belast, verzwakt of ziek, dan verliest het signaal aan helderheid en kracht en gaat meer en meer over tot ruis.

Cellen zenden niet alleen maar uit, ze kunnen ook signalen opvangen. Wanneer ze met de juiste signalen gevoed worden, dan kan de cel weer in een optimale, gezonde toestand worden gebracht.

Een juist signaal kan ook inzicht en bewustwording zijn op de processen die de cel uit balans heeft gebracht. Want gedachten zijn ook energie en hebben een trilling. De juist gerichte gedachte in de vorm van inzicht of affirmatie die betrekking hebben op het proces kan de balans mede herstellen.

 

Wat te doen om onze gezondheid en welbevinden te verbeteren?

Tegenwoordig zijn zich steeds meer mensen bewust van de samenhang tussen lichaam en geest en ons welbevinden en gezondheid. Steeds meer mensen zoeken naar andere vormen van hulp om weer in balans te komen en om zich mentaal en fysiek vitaler en sterker te voelen.

Tips om vroegtijdig ‘alarm’ signalen te herkennen

 

  1. Luister naar je lichaam= lichamelijke signalen

Zoals je net hebt kunnen ontdekken kun je leren luisteren naar je lichamelijke signalen. Belangrijk is om te luisteren naar de signalen van je lijf zonder een oordeel. Dat betekent dat je alleen een signaal waarneemt zonder een verhaal ervan te maken zoals; ‘oh, die vermoeidheid is logisch, ik heb vannacht slecht geslapen’. Ervaar eerst alleen die vermoeidheid. Als je die alleen observeert zonder een oordeel kun je na een week kijken of die vermoeidheid er vaker is.

Kom je er zelf niet uit; ga vragen bij een expert. Als het gaat om fysieke pijnlijke signalen kun je beter eerst ziekten uitsluiten bij een arts en vervolg je je weg bij een therapie die je helpt om inzicht te krijgen in de oorzaak van de signalen.

 

  1. Emoties als ingang = emotionele signalen

We krijgen ook signalen via emoties. Vaak zijn we geneigd daar niet naar te luisteren en oplossingen met ons denken (ons brein) te willen vinden. Dat werkt niet. Soms ga je dan piekeren, want je brein blijft verhalen vertellen. Ook dat is iets waar je snel aan voorbij kan gaan. We zijn eerder geneigd om erover te gaan denken en via het denken oplossingen te zoeken als we ons niet optimaal voelen. Of om te blijven piekeren. Nu stel je vast dat je je niet optimaal voelt, misschien kun je de emotie benoemen of gewoon opmerken dat je van slag bent. Je laat de emotie er gewoon zijn zonder dat je ze ‘weg wilt hebben’. Dan creëer je een mogelijkheid te ontdekken wat die emotie met je doet of wat ze wil vertellen. Als er geen verhaal bij zit, gaat de emotie vaak vanzelf weg.

 

  1. Situatie waar je inzit als uitgangspunt

Een andere ingang is om nu te kijken wat zich in jouw leven voordoet. Ben je blij met je werk? De functie waar je op zit? Of loop je steeds tegen dezelfde dingen aan in je werk of in je privéleven? Als je thuiskomt, heb je dan nog voldoende energie over om andere dingen te doen, of voor je gezin? Of kun je niet veel meer dan de ‘moet’ dingen en houdt het dan op?

Om de balans op te maken in waar je nu staat en waar je zou willen staan kun je signalen ontdekken die je vertellen of je op je pad zit of dat je toch liever iets anders zou willen.

Bij alle drie de signalen is het van belang om je bewust te worden hoe je je voelt en welke signalen je lijf je geeft. Pas als je bewust bent van deze signalen, weet je een volgende stap te zetten om veranderingen in gang te zetten. Dat kun je zelf al doen, of als je er zelf niet uitkomt met een professional. Het zal je leven in beweging zetten in de richting die je kiest.

 

Mocht je direct inzicht in je huidige signalen willen met: weten door te meten?

Zit je al langere tijd met signalen of issues waar je zelf niet uitkomt? Wil je weten waar je disbalans zich bevindt en duidelijke oplossingen voor je vervolgstappen? Maak dan een afspraak met een gecertificeerde ScanCoach! Wij helpen je graag!