Het team waaraan je leidinggeeft, functioneert ondermaats. De botsende karakters van sommigen zorgen ervoor dat teamleden zich terugtrekken op eilandjes. Het gebrek aan acceptatie en de onderhuidse spanningen doen de veiligheid in het team geen goed. Ondertussen dwaalt het team langzaam af van de gestelde doelen en worden afspraken steeds minder nauw genomen.

Je weet dat kwetsbaarheid en verbinding de ingrediënten zijn om de veiligheid te vergroten. Daarom wil je zicht krijgen op de patronen van jou en de anderen zodat er helderheid ontstaat over de blokkades in de samenwerking. Je wil als leidinggevende autonoom keuzes maken en het team spiegelen en uitdagen om experimenten aan te gaan en risico’s te nemen. Vanuit een bedding van transparantie en vertrouwen komt jouw team weer succesvol in beweging.

Team ScanCoaching Programma

Het Team ScanCoaching Programma zorgt ervoor dat je team weer een waardevolle bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen. Om daar te komen dien je met de teamleden de onderstroom van onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren bloot te leggen en te bespreken. Deze stap richting openheid en vertrouwen geeft teamleden de ruimte om hun persoonlijke meningen, wijsheden en onzekerheden te delen. De verschillen worden hiermee onderzocht en hanteerbaar. Ook wordt de individuele en teamontwikkeling gestimuleerd. Je groeit als leider want je bent in staat om conflicten in teams productief te maken. Verder faciliteer je het vormgeven en uitdrukken van de bezieling van jouw teamleden. Deze beweging ontsluit en verbindt het potentieel binnen het team en zorgt voor een verandering met blijvende resultaten en een hernieuwde teamspirit.

Een programma van individuele QuickScans per teamlid en een teamsessie van een of twee dagdelen.