In “De wereld draait door” doet Jan Terlouw op 30 november 2016 een emotionele oproep tot vertrouwen in elkaar. Politiek die vertrouwen herwint, mensen die elkaar wederom vertrouwen, zoals vroeger bij iedereen in de buurt een touwtje uit de deur hing. Kinderen konden zo makkelijk naar binnen, buren konden zo makkelijk bij elkaar naar binnen. Makkelijk… en de basis was; vertrouwen.

Fragment Jan Terlouw bij DWDD

Vertrouwen verloren

Ergens, gaandeweg de jaren zijn we het vertrouwen in elkaar verloren. Het wantrouwen groeit. Uitingen daarvan zijn aan de orde van de dag. Dagelijks zien we berichten over agressie, terreur, angst. De politici spelen er op in met retoriek die polariseert in plaats van verbindt. Dagelijks maken we een groei aan onverdraagzaamheid mee. Steeds meer mensen vereenzamen. Wij maakt plaats voor IK. Individualisering is een groot probleem, als je het ons vraagt. We kiezen meer en meer voor polarisatie, voor de keus van onze eigen kleine groep tegenover die andere groepen. Blank, zwart, links, rechts…. Het is of het een of het ander… de zoektocht naar de verbinding mist en de wens om tot consensus te komen eveneens.

Wantrouwen of vertrouwen?

De samenleving waarin we leven stimuleert het denken vanuit Ik. Wanneer IK centraal staat, terwijl de mens diep van binnen een groepswezen is, dan doet dat iets met vertrouwen. Mensen waren op elkaar aangewezen. Dat ging om lijfsbehoud. Als je niet kon samenwerken, ging je dood.

Ondertussen bevordert onze huidige samenleving een Ik-centraal gedachte. Dat conflicteert. In onszelf. We verliezen vertrouwen in elkaar en met name in onszelf. Als je afgesneden bent van het collectief, dan ben je niet heel. Dan ben je beschadigd.

Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee, afhankelijk hoe we zijn geprogrammeerd door ons verleden. Jonge mensen zien we steeds vaker opgroeien met angst in hun overtuigingen. Onze samenleving verlangt dat we keihard werken. Dat vinden we ook fijn, want zolang we werken, “horen we bij de groep”.

De eisen die we aan onszelf stellen en die flink door de samenleving worden gepromoot, leveren steeds meer burn-out-klachten op. We moeten van alles, we durven niet beter te zijn dan de rest. Je kunt je eenzaam voelen, vertrouwen missen in de groep. De voedingsbodem daarin zit in je gebrek aan vertrouwen in jezelf, want diepe instincten die werken, zijn in conflict met de gedragingen die we van elkaar verlangen.

Kortom: we willen ons graag goed voelen in onszelf en dat de maatschappij ons helpt, maar dat gebeurt niet. Integendeel.

Het is moeilijk om op jezelf te vertrouwen, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn die je vertrouwen kunnen schaden.

Vertrouwen begint bij jezelf!

Willen we dit doorbreken, dan beginnen we het beste met het vertrouwen in onszelf. De buitenwereld kunnen we niet zomaar veranderen. We kunnen wel kiezen hoe we omgaan met de buitenwereld en hoe we onszelf daardoor laten beïnvloeden. We kunnen ons laten leiden door onze programmeringen, of een andere keuze maken. Vertrouwen begint bij jezelf!

Wanneer jij precies weet waardoor jij het moeilijk vindt om te vertrouwen op jezelf en op de ander, dan kun je een touwtje door de deur aanleggen naar jouw bewustzijn. Bewustzijn dat je helpt om je gedrag niet door dat gevoel te laten leiden. En opnieuw vertrouwen in jezelf te krijgen. Opnieuw dat diepe weten, dat durven bouwen op je eigen waarden en krachten. Dat kan. Dat kan echt!

 

Wil jij ook een touwtje door de deur kunnen doen?

Met ScanCoaching doen wij precies dat. Wij helpen jou om een touwtje door de deur te doen. We helpen je snel naar jouw gevoel van gebrek aan vertrouwen en we geven je inzicht in jouw bronnen die jou vertrouwen geven. We geven je vervolgens handvatten om te transformeren naar meer vertrouwen in jezelf.
Zodat jij, wanneer je het nodig hebt, aan jouw touwtje kunt trekken zonder dat hij breekt!

We geven je vrijheid om te reageren op de maatschappij vanuit je programmering of vanuit een eigen keus. Dat doen we graag, want daarmee helpen we de samenleving vooruit. Dat is waarvoor wij graag werken!

De vraag is dus: hoe ziet het touwtje door de deur er bij jou uit
Bel ons gerust als je snel wilt weten hoe jij jouw touwtje kunt vinden!