Burn-out of bore-out?

Wanneer medewerkers zich goed voelen, werken ze effectiever en los daarvan, zijn ze ook aangenamer om mee samen te werken. Het is mede uw verantwoordelijkheid als leidinggevende of eigenaar van een bedrijf hoe het met uw medewerkers gaat.

Als medewerkers niet lekker in hun vel zitten, omdat ze onvoldoende uitdaging hebben, een te grote werkdruk ervaren of om andere redenen, dan is er het risico op burn-out of bore-out. In beide situaties ligt ziekteverzuim op de loer of medewerkers die vertrekken waardoor er waardevolle kennis verdwijnt. Veel werk gerelateerde klachten, hebben een oorsprong in de overtuigingen van de medewerker.

Men heeft becijferd wat de kosten zijn van zieke medewerkers (wat makkelijk het gevolg kan zijn van “burn-out” of “bore-out”).

Een voorbeeld met kostenposten uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag in 2016:

Loondoorbetaling 153 euro
Kosten vervanging 146 euro
Verlies productie/dienst 43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro
Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

*Bron: mkbservice.nl

Medewerkers die op het punt staan uit te vallen, kunt u herkennen. Er zijn diverse signalen, die zowel bij burn-out als bij bore-out optreden:

  • Moe, geen zin, prikkelbaarheid,
  • Altijd hard aan het werk,
  • Moeite met concentreren,
  • Gespannen spieren en vermoeidheid ook al is er niet bijzonder veel fysieke inspanning
  • Moeite taken af te krijgen (die normaal wel af waren),
  • Meer ziekteverlofdagen

Een medewerker die last heeft van een burn-out is gemiddeld minimaal 6 maanden ziek. 6 maanden keer 20 werkdagen keer € 410 = € 49.200 versus een investering van in totaal € 3475. Dat rekensommetje is makkelijk te maken, denken we.

Hoe kunt u goed werkgeverschap bevorderen, geld besparen en verzuimkosten voor zijn, zonder langdurige trajecten te moeten bekostigen?

Van oorzaak naar oplossing

Een oplossingsrichting is een ScanCoachingstraject.

In een kort traject van 5 sessies gaat ScanCoaching direct naar de oorzaak van de disbalans en de overtuigingen. Bij andere coachingstrajecten moet de medewerken aangeven wat er aan de hand is en gaan ze op zoek naar de overtuigingen in een lang traject.  Bij ScanCoaching is dat in de eerste sessie helemaal in kaart en duidelijk en geeft de scan het aan.

De medewerker krijgt direct bewustzijn over de oorzaak van zijn situatie en concrete hulpmiddelen om invloed uit te oefenen op zijn gedrag.

Effecten ScanCoaching

Uw medewerker gaat in 5 sessies van disbalans naar balans en voelt zich na 5 sessies gegarandeerd beter: uit onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken bleek dat de coping van coachees met 65% toenam. Time-management verbeterde met 96%, het algehele gezondheidsbevinden nam toe met 125%(!) en het stressniveau daalde met 49%.

Met ScanCoaching weet je het zeker, is onze slogan. U bespaart er kosten en tijd mee. Bel vandaag nog voor een afspraak om kennis te maken met ons. Dat is uiteraard vrijblijvend!

Ons telefoonnummer vindt u hier: CONTACT